DE IRENE VERBEEK STICHTING

De stichting Oerka I.V museum heeft, na de opheffing van het feitelijke museum,in 2019 haar naam veranderd in de Irene Verbeek stichting.

Het doel is hetzelfde gebleven: het beheren en publiekelijk toegankelijk maken en houden van het werk van Irene Verbeek.

Inschrijfnummer KvK: 41004229

Door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI
RSIN: 8160.57.771

Bankrekeningnummer: NL66 INGB 0000 608089

De stichting functioneert met een bescheiden budget en is blij met elke donatie.

Bestuurszaken

Het stichtingsbestuur: voorzitter/ penningmeester (O. Van de Vliet), secretaris (G.H.M. Tromp), lid (H.M. Tromp).
De bestuurders zijn onbezoldigd. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Doel

  • het ontwerpen en realiseren van een nieuwe website die o.a. kan dienen als een virtuele expositieruimte;
  • het faciliteren van de totstandkoming van jaarlijks nieuwe exposities van werk van Irene Verbeek in die virtuele ruimte;
  • het in samenhang bewaren, beschermen en uitdragen van het werk van Irene Verbeek.
Jaarverslag 2022 Jaarrekening 2022
Jaarverslag 2021 Jaarrekening 2021
Jaarverslag 2020 Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2019 Jaarrekening 2019
Irene Verbeek Atelier