DE IRENE VERBEEK STICHTING

De stichting Oerka I.V museum heeft, na de opheffing van het feitelijke museum,in 2019 haar naam veranderd in de Irene Verbeek stichting.

Het doel is hetzelfde gebleven: het beheren en publiekelijk toegankelijk maken en houden van het werk van Irene Verbeek.

Inschrijfnummer KvK: 41004229

Door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI
RSIN: 8160.57.771

Bankrekeningnummer: NL66 INGB 0000 608089

De stichting functioneert met een bescheiden budget en is blij met elke donatie.

Bestuurszaken

Het stichtingsbestuur: voorzitter/ penningmeester (O. Van de Vliet), secretaris (G.H.M. Tromp), lid (H.M. Tromp).
De bestuurders zijn onbezoldigd. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Doel

  • het ontwerpen en realiseren van een nieuwe website die o.a. kan dienen als een virtuele expositieruimte;
  • het faciliteren van de totstandkoming van jaarlijks nieuwe exposities van werk van Irene Verbeek in die virtuele ruimte;
  • het in samenhang bewaren, beschermen en uitdragen van het werk van Irene Verbeek.
Jaarverslag 2021 Jaarrekening 2021
Jaarverslag 2020 Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2019 Jaarrekening 2019
Irene Verbeek Atelier