Over Irene Verbeek
foto © Omke Oudeman, 2009

Irene Verbeek (5 mei 1945) heeft sinds de jaren zestig van de vorige eeuw een veelzijdig oeuvre opgebouwd. Zij bestrijkt het terrein van de vrije schilderkunst, van de grafische kunst (waaronder het boek-als-kunstwerk), van de monumentale kunst. (Zie: Over Irene Verbeek)

Over Irene Verbeek

Bekendheid kreeg zij door Apollo en de Muzen, de koepel – en plafondschilderingen in de Stadsschouwburg van Groningen.

Vanaf 1992 tot 2018 exposeerde zij jaarlijks in het Oerka Irene Verbeek museum met recent werk.

In 2015 werd het werk Libera, een diptiek, gepresenteerd in het Fries Museum ter gelegenheid van haar zeventigste verjaardag. (Voor een overzicht van leven en werk, zie: Irene Verbeek: 70)

Overzicht van leven en werk
Ik denk, dat voor Irene Verbeek een woord van Schönberg toepasselijk is: “Kunst kommt nicht von Können aber von Müssen”.

Dick Leutscher, (Galerie Art & Architecture, Amsterdam 1988)

De wijdsheid van lucht en licht, waar de tijd verstrijkt, waar de tijd langs glijdt, waar de seizoenen elkaar opvolgen, geven een enorm gevoel van vrijheid.

Maartje de Haan, (Groninger Museum, 2011)

Een grotere botsing met de tijdgeest is nauwelijks mogelijk.

Andre Keikes, (Leeuwarder Courant, 2009)

Anders dan andere schilders of kunstenaars legt Irene Verbeek geen beelden vast als toeschouwer of buitenstaander. Integendeel, ze is onderdeel van haar onderwerp, onlosmakelijk daarmee verbonden (…) Haar verwantschap met die andere noordelijke kunstenaar, de grootste, Hendrik Nicolaas Werkman, overstijgt de grenzen van het ambacht: hun zielen raken elkaar.

Henk van Os, (Groninger Museum, 2009)